Sukces naszych współpracowników

  03.05.2022   adminKonkurs Debiuty – III edycja

Nasi młodzi pracownicy zdobyli pieniądze na badania w konkursie Debiuty. Gratulujemy!

W konkursie złożono 34 zgłoszeń do rady HS, 13 zgłoszeń do rady ST oraz 23 zgłoszeń do rady NZ (razem 70 wniosków spełniających wymagania formalne). Wszystkie wnioski zostały poddane ocenie merytorycznej przez właściwe rady naukowe dziedzin nauki. W wyniku przeprowadzonych ocen indywidualnych sporządzona została lista laureatów w konkursie "Inicjatywa Doskonałości - Debiuty – III edycja".

Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce:

  1. dr hab. Monika Tokarzewska, prof. UMK,
  2. dr Joanna Płotnikowska,
  3. dr Marcelina de Zoete-Leśniczak,
  4. dr Mateusz Popek,
  5. dr Piotr Sadowski,
  6. dr Jarosław Hetman,
  7. dr hab. Krzysztof Kania, prof. UMK,
  8. dr Tomasz Jarmakowski-Kostrzanowski,
  9. dr Monika Kwiecińska-Zdrenka,
  10. dr Filip Pręgowski.