Sukces Etologów

Sukces naszych pracowników

  16.11.2019   admin


Pierwszy raz w historii - polski zespół badaczy opublikował artykuł w najstarszym naukowym czasopiśmie prymatologicznym - PRIMATES. To sukces naszych kolegów z Katedry Psychologi Poznawczej i Porównawczej. Maciej Trojan i Julia Sikorska wraz Anną Jakucińską z Warszawskiego ZOO oraz Dominiką Farley z Instytytu Psychologii Uniwersytetu Jagielońskiego opublikowali tekst w specjalnym numerze Primates - poświęconym w całości probleamtyce przeżywania śmierci u naczelnych. Artykuł opisuje zachowanie szympansów w warszawskim ogrodzie zoologicznym w momencie w którym umarła najstarsza samica Judy. Zainteresowanych odsyłamy do tekstu.

#

  1. Jakucińska, A., Trojan, M., Sikorska, J., Farley, D. (2019). Reaction to the death of the oldest female in a group of chimpanzees at the Municipal Zoological Garden, Warsaw. Primates . https://doi.org/10.1007/s10329-019-00772-7.