Sukces dra Łukasza Miciuka

dr Łukasz Miciuk zdobył grant w konkursie Miniatura (4)

  01.12.2020   admin


#

Miło nam poinformować, że kolejny pracownik Instytutu Psychologii - dr Łukasz Miciuk z Katedry Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii otrzymał grant w ramach konkursu NCN w kategorii Miniatura (4).

Tematem grantu jest opracowanie okulograficznej metody OKOJA do pomiaru psychologicznych motywów Ja

Celem badań będzie opracowanie autorskiej okulograficznej metody „OKOJA” do pomiaru psychologicznych motywów Ja (self-motives). Zgodnie z poznawczą teorią Ja na gruncie psychologii osobowości, są to procesy motywacyjne odgrywające istotną rolę w tworzeniu, utrzymywaniu i modyfikowaniu przekonań osoby na swój własny temat. Różne motywy Ja przejawiają się m.in. dążeniem do postrzegania siebie w pozytywnym świetle, potwierdzania już posiadanych przekonań o sobie albo poszukiwania prawdy na swój temat, niezależnie od tego, jaka

Dotychczas motywy Ja badano głównie kwestionariuszowo oraz za pomocą eksperymentów w paradygmacie feedback-seeking, w których osoby badane składają deklaracje, jakie z oferowanych im informacji zwrotnych na swój temat chcą otrzymać najbardziej a jakie najmniej. Tego typu metody pomiarowe są wysoce podatne na aprobatę społeczną i obciążone stronniczością osób badanych i dlatego istnieje potrzeba konstrukcji metod bardziej obiektywnych i rzetelnych. Pomiar w autorskiej metodzie OKOJA, której opracowaniu służy zwycięski projekt w konkursie MINIATURA-4, opierał się będzie na (niełatwo poddających się kontroli) ruchach oczu w kierunku preferowanych informacji zwrotnych na temat Ja.

Już wkrótce do laboratorium psychologicznego w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK będą przychodziły pary znających się ze sobą osób. Będą wzajemnie opisywać swoją osobowość, a także rozwiązywać wspólnie zadania problemowe. Potem przyjdzie czas na informacje zwrotne na temat poziomu ich wykonania i właśnie tedy właśnie ruchy ich oczu będzie śledził eyetracker SMI RED500... Owocem grantu będzie powstanie metody badawczej, której będą mogli używać wszyscy badacze zainteresowani problematyką psychologicznych motywów Ja, a szczególnie ich podatnością na manipulacje eksperymentalne.

SERDECZNE GRATULACJE!!!