Stypendia za publikacje

Mocna seria sukcesów pracowników Instytutu Psychologii UMK

  02.11.2020   admin


Niezmiernie miło nam zakomunikować, że zdecydowane większość przyznanych na Wydział Filozofii i Nauk Spełecznych stypendiów Rektora UMK trafiło do pracowników Instytutu Psychologii za następujące publikacje:

Prof. dr hab. Maria Lewicka (udział 100%) z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych za publikację „Affective map of Warsaw : testing Alexander's pattern language theory in an urban landscape” w „Landscape and Urban Planning”. Praca indeksowana w bazie: Scopus Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 5.441 Punktacja: 200

Dr Kenneth Holmqvist (udział 100%) z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych za publikację „Characterizing gaze position signals and synthesizing noise during fixations in eye-tracking data” w „Behavior Research Methods”. Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 4.425 Punktacja: 140

Dr Kenneth Holmqvist (udział 100%) z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych za publikację „Evaluating three approaches to binary event-level agreement scoring : a reply to Friedman (2020)” w „Behavior Research Methods”. Praca indeksowana w bazie: Scopus Praca indeksowana w bazie: Web of Science Core Collection Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 4.425 Punktacja: 140

Dr Kenneth Holmqvist (udział 100%) z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych za publikację „Computational discrimination between natural images based on gaze during mental imagery” w „Scientific Reports”. Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 3.998 Punktacja: 140

Dr Kenneth Holmqvist (udział 100%) z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych za publikację „Is apparent fixational drift in eye-tracking data due to filters or eyeball rotation?” w „Behavior Research Methods”. Praca indeksowana w bazie: Scopus Praca indeksowana w bazie: Web of Science Core Collection Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 4.425 Punktacja: 140

Mgr Ewa Ratajczak (udział 50%), dr Joanna Dreszer (udział 30%), dr Bibianna Bałaj (udział 20%) z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych za publikację „Heart rate variability and accelerometry as classification tools for monitoring perceived stress levels : a pilot study on firefighters” w „Sensors”. Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 3.275 Punktacja: 100

Dr Joanna Dreszer (udział 60%), dr Monika Lewandowska (udział 20%), dr Bibianna Bałaj (udział 20 %) z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych za publikację „Spatiotemporal complexity patterns of resting-state bioelectrical activity explain fluid intelligence : sex matters” w „Human Brain Mapping”. Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 4.421 Punktacja: 100


Co więcej przez pomyłkę pominięto jeszcze jedną publikację - miejmy nadzieję nagrodzoną wkrótce -

Milner, R., Lewandowska, M., Ganc, M., Nikadon, J., Niedzialek, I., Jedrzejczak, W.W., Skarżyński, H. (2020). Electrophysiological correlates of focused attention on low- and high-distressed tinnitus. PLOS ONE. PONE-D-20-06961R1


Serdeczne gratulacje dla wszystkich