Standard EuroPsy

Psychologia UMK spełnia standard EuroPsy

  18.06.2021   admin#

W dniu 17.06.2021 Krajowa Komisja Certyfikacyjna uznała zgodność programu realizowanego na UMK ze standardami EuroPsy. Zapewniamy więc, podobnie jak najlepsze polskie uczelnie wiedzę i umiejętności uznawane za niezbędne przez Europejski Związek Towarzystw Psychologicznych (EFPA). Kształcenie w bloku podstawowym (lata I-III) zapewnia orientację w głównych obszarach psychologii, a każda ze specjalizacji łącząc pogłębioną teorię z umiejętnościami praktycznymi przygotowuje do samodzielnego startu w zawodzie.

Dodatkowym warunkiem stawianym Studentom jest realizacja praktyk rozszerzonych do 375 godzin. Uczelnia nie jest jeszcze w stanie zapewnić ich dla wszystkich, jednak obejmuje samodzielnie zorganizowane praktyki opieką merytoryczną i systemem zapewniania jakości.

Certyfikat EuroPsy, potwierdzający kompetencje niezbędne do samodzielnego wykonywania zawodu uzyskuje się po roku pracy w zawodzie, połączonej z superwizją (UMK może taką opiekę zapewniać).

#