Rusza rekrutacja na ERASMUS+

Można aplikować o wyjazd do innego uniwersytetu

  16.10.2019   admin


Szanowni Studenci Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych!

Chciałbym Państwa poinformować, że z dniem 16.10.2019 otwarty zostaje konkurs na wyjazdy stypendialne w ramach Programu Erasmus+ w semestrze letnim w roku akademickim 2019/20.

Informacje na temat instytucji partnerskich WFINS (jeszcze pod nazwą Wydział Humanistyczny) znajdują się na stronach Działu Współpracy Międzynarodowej:

https://www.umk.pl/wspolpraca/erasmus_plus/partner...

Udział w rekrutacji mogą wziąć studenci WFINS, którzy:

 • NIE WYKORZYSTALI JESZCZE KAPITAŁU MOBILNOŚCI NA DANYM STOPNIU STUDIÓW, na którym miałby się odbyć wyjazd (dopuszczalny jest tylko jeden wyjazd w ramach każdego stopnia studiów),
 • UKOŃCZYLI I ROK STUDIÓW LICENCJANCKICH lub studiują aktualnie na I lub II roku studiów uzupełniających
 • W przypadku studentów kierunku Psychologia możliwe jest aplikowanie tylko przez studentów III, IV i V roku (w przypadku studentów III roku ośrodek zagraniczny musi prowadzić studia w zakresie Psychologii, a aplikacja wymaga bardzo dobregouzasadnienia).
 • legitymują się średnią ocen z ostatniego roku studiów POWYŻEJ 3,75 (konieczne jest dołączenie poświadczenia wystawionego przez dziekanat), a w przypadku Psychologii – 4,00.
 • NIE MAJĄ ŻADNYCH ZALEGŁOŚCI W TOKU STUDIÓW
 • WŁADAJĄ JĘZYKIEM OBCYM, w którym prowadzone są zajęcia na uczelni partnerskiej,w stopniu umożliwiającym studiowanie i uzyskiwanie zaliczeń (wskazane jest przedstawienie dokumentu o znajomości języka: certyfikat językowy, świadectwo ukończenia kursu etc.)
 • przedstawią LIST MOTYWACYJNY zawierający informacje na temat CELU i MIEJSCA wyjazdu,
 • przedstawią w treści listu motywacyjnego PRZYBLIŻONY PROGRAM STUDIÓW zawierający listę ewentualnych przedmiotów/obszarów zainteresowań, na których chcieliby się skoncentrować w trakcie studiów zagranicznych,
 • w przypadku starania o wyjazd mający się odbyć na III roku studiów licencjackich i II roku studiów uzupełniających przedstawią ZGODĘ OPIEKUNA LUB PROMOTORA,
 • wypełnią i dołączą do dokumentów wydrukowaną i podpisaną wersję "FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO" znajdującego się na stronie http://www.umk.pl/wspolpraca/erasmus_plus/studenci... informacje na temat rekrutacji zawarte są na stronie:https://www.umk.pl/wspolpraca/erasmus_plus/studenc...


  ZAINTERESOWANE PROSZONE SĄ O SKŁADANIE DOKUMENTÓW W DZIEKANACIE WFINS U PANI ANNY KRAWCZYK (POK. 106) DO DNIA 4 LISTOPADA 2019.

  W razie pytań proszę o kontakt mailowy: zibbi@umk.pl.

  Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus+
  Dr hab. Zbigniew Nerczuk, prof. UMK