Rekomendacja Komitetu Psychologii PAN

Nasze studia rekomendowane przez PAN

  24.03.2022   admin


Studia psychologiczne w Toruniu na UMK
rekomendowane przez Komitet Psychologii PAN
na wąskiej liście 16 polecanych uczelni ze 102 na których uczy się psychologiiKomitet Psychologii Polskiej Akademii Nauk przeprowadził w lutym 2022 roku ewaluację jednostek prowadzących edukację wyższą na kierunku psychologia. Na oficjalną prośbę Przewodniczącego Komitetu Psychologii PAN, dra hab. Michała Harciarka, uzyskano od Ministerstwa Edukacji i Nauki listę dziewięćdziesięciu sześciu jednostek formalnie do tego uprawnionych, uzupełnioną o informacje zawarte w systemie POLON (łącznie 102 jednostki).

Zespół oceniający pracował w składzie:

1. Dr hab. Michał Harciarek
2. Prof. dr hab. Dariusz Doliński
3. Prof. dr hab. Wojciech Pisula

Ze względu na fakt, że podczas posiedzenia Komitetu Psychologii PAN, dyskutowano kryteria oceny jednostek i uznano, że zasadniczą wagą przyznaje się jakości kadry naukowej, jednostki spełniające wysokie wymaganie w tym zakresie (udokumentowane posiadanymi uprawnieniami do nadawania stopnia doktora) uzyskały pozytywną rekomendację Zespołu oceniającego, bez dodatkowych czynności oceniających.


W przypadku ewaluacji tych jednostek Zespół Oceniający brał pod uwagę program studiów (a zwłaszcza to, czy nie brakuje w nim kluczowych przedmiotów niezbędnych w osiągnięciu kompetencji psychologa) oraz kompetencje kadry prowadzącej poszczególne przedmioty, potwierdzone osiągnięciami publikacyjnymi i/lub praktycznymi. Ewaluacji poddano też to, w jakim stopniu wspomniane informacje dostępne są dla kandydatów na studia na stronach www ocenianych jednostek.

W rezultacie dokonanych prac, Komitet Psychologii PAN przedstawia poniżej listę jednostek rekomendowanych osobom zainteresowanych studiami psychologicznymi Jednocześnie Komitet Psychologii PAN podkreśla, że brak danej jednostki na liście może wynikać bądź z tego, że odmówiła ona poddania się ewaluacji, bądź też, że nie została przez nas oceniona pozytywnie. Brak jednostki na naszej liście nie jest równoznaczny z tym, że nie ma ona formalnego prawa do prowadzenia studiów psychologicznych, gdyż o uprawnieniach formalnych rozstrzyga Państwowa Komisja Akredytacyjna. Oznacza to jedynie, że nie było podstaw do potwierdzenia, że studia te są prowadzone właściwie od strony merytorycznej i że zasługują one na pozytywną opinię i rekomendację ze strony Komitetu Psychologii PAN.

Poniżej prezentujemy listę wyłonionych instytucji edukacyjnych, które, wedle oceny Komitetu Psychologii PAN, dokładają najwyższych starań, aby nauczanie na kierunku PSYCHOLOGIA prowadzone było z należytą starannością o jakość kształcenia oraz wiązało się z aktywnością naukową jednostki prowadzącej. Kolejność na liście jest alfabetyczna: Komitet Psychologii PAN nie różnicował pomiędzy wyłonionymi instytucjami.


Instytucja prowadząca
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Wrocławski


Komitet Psychologii PAN poddaje powyższe ustalenia pod rozwagę przy wyborze studiów, Kandydatom na studia psychologiczne.