PsychoNova - relacja

Relacja z I Studenckiej Konferencji Naukowej PsychoNova

  05.11.2019   admin


19 października 2019 roku na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Studencka "PsychoNova". Organizatorami wydarzenia byłi: Studenckie Koło Naukowe Psychologii UMK Animus w Toruniu oraz Studenckie Koło Naukowe Columba.

#

W dniu konferencji od godziny 9.00 Komitet Organizacyjny oczekiwał gości, prelegentów oraz słuchaczy aby wręczyć im przygotowane materiały konferencyjne oraz zaprosić na poranną kawę.

W wydarzeniu wzięli udział studenci, doktoranci, pracownicy naukowi oraz praktycy psychologii i nauk pokrewnych reprezentujący ośrodki naukowe i badawcze z całego kraju. Przedmiotem zainteresowania uczestników były m.in. wpływ twórczości na redukcję lęku przed śmiercią, związek między rodzajem motywacji do nauki a uzależnieniem od uczenia się czy związki postaw wobec śmierci z funkcjonowaniem emocjonalnym u strażaków.

#

Konferencję uroczyście rozpoczęły prof. dr hab. Maria Lewicka, Dyrektor Instytutu Psychologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika oraz dr Małgorzata Gut, która jest opiekunem naukowym Studenckiego Koło Naukowe Psychologii UMK „Animus”. Pani profesor opowiedziała o historii psychologii w Torunia, a także zaprosiła obecnych studentów do przyjeżdżania na nasz uniwersytet w ramach wymian studenckich. (Od lewej: dr Małgorzata Gut, prof. dr hab. Maria Lewicka, dr hab. Maciej Trojan, prof. UMK.)Konferencję zainaugurował wykład dr hab. Macieja Trojana, prof. UMK pt. "Koniec Psychologii", podczas któregozostała zaprezentowana rola i wyzwania dla współczesnej psychologii i jej praktyków w skutecznej popularyzacji wiedzy i zachowań mających na celu ochronę i odbudowę środowiska wyniszczonego działaniem człowieka.

Uczestnicy konferencji mogli wysłuchać także wykładów zaproszonych na konferencję gości.

Dr Krystyna Rymarczyk ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej zaprezentowała wykład pt. "Neuronalne podłoże reakcji mimicznych". Pani doktor podsumowała efekty wieloletnich autorskich badań, podczas których wykazano, że emocjonalne reakcje mimiczne nie są wynikiem wyłącznie ruchowego naśladowania, lecz także afektywnego odwzorowania.

Dr hab. Tomasz Besta, prof. UG. Podczas wykładu zatytułowanego "Kto i kiedy angażuje się w działania zbiorowe? Rola pozytywnych doświadczeń grupowych oraz cech osobowości" podzielił się on z uczestnikami Konferencji wynikami wieloetapowych badań, których podjął się w celu opracowania charakterystyki osób angażujących się w różnego rodzaju marsze, protesty, pikiety itp.

Głos zabrał także Wice-prezes Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego - dr hab. Robert Kuba Filipkowski. Przedstawił on pokrótce wyniki prowadzonych przez siebie badań dotyczących komunikacji ultradźwiękowej u szczurów a także zaprezentował uczestnikom konferencji sylwetkę Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego i zachęcił do wstąpienia w jego szeregi.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Konferencji "PsychoNova" pragniemy podziękować wszystkim uczestnikom konferencji. Jesteśmy pozytywnie zaskoczeni tak dużym zainteresowaniem i licznym przybyciem prelegentów z całego kraju. Dziękujemy także Komitetowi Naukowemu za nieocenione wsparcie intelektualne, a także Patronom, Sponsorom oraz przedstawicielom mediów, którzy przysłużyli się do sukcesu tego wydarzenia. Sprawny przebieg I edycji naszej Konferencji oraz pozytywne komentarze od jej uczestników stanowią zobowiązanie do zorganizowania kolejnej odsłony tego wydarzenia. Na II Ogólnopolską Konferencję Studencką PsychoNova zapraszamy do Torunia w dniach 24-25 października 2020 roku! Tym razem konferencja będzie trwać przez dwa dni, a wszystko po to aby środowisko naukowe psychologii miało więcej czasu na twórcze dyskusje.

#

Pierwszy wykład ekspercki, a zarazem wykład inaugurujący I Ogólnopolską Konferencję Studencką PsychoNova pod tytułem „Koniec psychologii” wygłosił dla przybyłych dr hab. Maciej Trojan, prof. UMK. W trakcie wystąpienia słuchacze mogli pogłębić swoją wiedzę z zakresu ewolucji oraz rozwoju nauki i techniki. Została także zaprezentowana rola i wyzwania dla współczesnej psychologii i jej praktyków w skutecznej popularyzacji wiedzy i zachowań mających na celu ochronę i odbudowę środowiska wyniszczonego działaniem człowieka.


#

Wśród wystąpień prelegentów w trakcie pierwszej sesji referatowej wysłuchać można było Arkadiusza Wesołowskiego, który reprezentował Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tematem prezentacji były „Uwarunkowania włączania profilu na Facebooku w struktury Ja”.#

Nagrodę w postaci książki za najwyżej ocenione wystąpienie oraz badanie otrzymał Piotr Grajewski, student Uniwersytetu Warszawskiego. Dzięki obecności Piotra mogliśmy się dowiedzieć więcej o gaming disorder oraz o tym co pozwala na przewidywanie wystąpienia zaburzenia tego typu.


#

W trakcie sesji posterowej można było zapoznać się z wynikami wielu ciekawych prac, których tematyka była bardzo zróżnicowana – od wpływu twórczości na lęk przed śmiercią, przez myślenie spiskowe po zdolność psów do wykrywania i unikania egoistów.


#

#

Jak widać prezentowane plakaty cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród gości i studentów.


#

Podczas konferencji istniała możliwość zakupienia książek po obniżonej dla naszych gości cenie z bogatej oferty księgarni PWN, a także gadżetów związanych z psychologią oraz pracą psychologa przywiezionych do nas przez przedstawicielkę portalu Psychopraca.


#

Po sesji posterowej połączonej z kawą głos zabrał dr hab. Robert Kuba Filipkowski, który reprezentował w dniu konferencji naszego Patrona Honorowego – Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego. W trakcie wystąpienia studenci mogli dowiedzieć się więcej o działalności towarzystwa oraz o wynikach badań gościa, które dotyczyły komunikacji u szczurów.


#

Drugi wykład ekspercki pt. „Neuronalne podłoże reakcji mimicznych” wygłosiła w dniu konferencji dr Krystyna Rymarczyk z Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Pani doktor podsumowała efekty wieloletnich autorskich badań, podczas których wykazano, że emocjonalne reakcje mimiczne nie są wynikiem wyłącznie ruchowego naśladowania, lecz także afektywnego odwzorowania.


#

Następną turę wystąpień studentów rozpoczęła studentka psychologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Natalia Sobolewska. Opowiedziała Ona o wynikach swoich badań, które dotyczyły skuteczności prowadzenia, a także efektów terapii poznawczo-ruchowej u dzieci z Płodowym Zespołem Alkoholowym. Po Natalii swoje wystąpienia miało jeszcze 4 prelegentów.


#

Zarówno eksperci, jak i studenci mogli cieszyć się szerokim gronem odbiorców- było nas ponad 100 osób!


#

Oczywiście w trakcie konferencji padło wiele interesujących pytań.


#

Po przerwie na obiad wykład swój wygłosił ostatni z zaproszonych przez nas ekspertów dr hab. Tomasz Besta, prof. UG. Podczas wykładu zatytułowanego "Kto i kiedy angażuje się w działania zbiorowe? Rola pozytywnych doświadczeń grupowych oraz cech osobowości" podzielił się on z uczestnikami Konferencji wynikami wieloetapowych badań, których podjął się w celu opracowania charakterystyki osób angażujących się m.in. w różnego rodzaju marsze, protesty i pikiety.


#

W trakcie ostatniej sesji referatowej wystąpienie swoje miał Bartłomiej Nowak, student SWPSu, który opowiedział o procesie adaptowania narzędzia, mierzącego poziom wiary w informację, które określić można mianem bzdur.


#

Nagrodzonym książką w ostatniej sesji został Mateusz Strzałkowski studiujący psychologię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. W trakcie niezwykle interesującej prezentacji przybliżył On słuchaczom wyniki badań własnych na temat akceptacji zmian w przestrzeni oraz o podstawach tego jakie zmiany uznajemy za dobre, a które oceniamy negatywnie.