Przekazanie placu budowy

Budowa siedziby Instytutu Psychologii UMK

  18.07.2019   admin#

W dniu 18 lipca 2019 roku po podpisaniu dzień wcześniej umowy z wykonawcą inwestycji, doszło do przekazania terenu i placu budowy dla wykonania zadania:

Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja
budynku przy ul. Gagarina 39 w Toruniu - I etap.

Ze strony przyszłego użytkownika protokół podpisali prof. dr hab. Maria Lewicka oraz dr hab. Maciej Trojan, prof. UMK. Obecny też był prof. dr hab. Tytus Sosnowski.

Użytkownicy wraz z przedstawicielem Konsorcjum wykonawców oraz pracownikami działu technicznego Uniwersytetu dokonali krótkiej inspekcji na placu budowy oraz podpisali protokół przekazania placu.

Budynek Instytutu Psychologii będzie miał 3 kondygnacje. W piwnicach znajdzie się 14 laboratoriów oraz 2 pracownie komputerowe. Na parterze będzie 10 sal dydaktycznych, ośrodek psychoterapii z gabinetami oraz 15-tym laboratorium, biblioteka z czytelnią, szatnia, portiernia, oraz bar z tarasem wychodzącym do lasu ze strony elewacji południowej (tej na zdjęciu powyżej). Na pierwszym piętrze (z balkonami na zdjęciu) będą pokoje pracowników naukowych oraz sala konferencyjna gdzie będą odbywać się m.in. obrony prac magisterskich. Na tym piętrze na części dachu kondygnacji "zero" będzie zbudowany pierwszy w Polsce "skylab" czyli 16te w Instytucie laboratorium zewnętrzne dla badań kognitywnych z udziałem ptaków krukowatych.

Inwestycja będzie wykonywana etapowo. Pierwszy etap to prace rozbiórkowe oraz budowalne związane z nowym zadaszeniem i budową szybu windy. Na naszej stronie niebawem zaistnieje specjalna sekcja - KRONIKA BUDOWY. Zapraszamy do jej śledzenia.

#

Na zdjęciu Przedstawiciele działów technicznego i administracyjnego, pracownicy Katedry Psychologii oraz przedstawiciel wykonawców od lewej :

Stanisław Rudnicki (inspektor nadzoru - branża budowlana), Maciej Trojan, Maria Lewicka (przedstawiciele użytkownika), Leszek Piotrowski (Pełnomocnik Konsorcjum Wykonawców), Andrzej Bobecki (Kierownik Działu Inwestycyjnego), Edyta Masternak (Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego), Dariusz Litwiński (inspektor nadzoru - branża sanitarna), oraz Tytus Sosnowski (przedstawiciel użytkownika).


#

Hol główny starego APL, za półtora roku wszystko będzie wyglądać inaczej

#

Zabytkowe drzwi zostaną odremontowane i przeniesione do sali konferencyjnej na I piętrze, w głębi widok na hol poczekalni gdzie będzie w przyszłości 6 sal dydaktycznych różnej wielkości z oknami na zielone patia.