Prokalkulia 6-9

​Pierwsze w Polsce komputerowe narzędzie wspierające ocenę kompetencji matematycznych u dzieci – powstało w Laboratorium Neurokognitywnym w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK

  08.11.2016   admin


Badacze Pracowni Gier Terapeutycznych i Badania Procesów Poznawczych "GameLab" będącego częścią Laboratorium Neurokognitywnego w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK opracowali komputerowe narzędzie służące do oceny wskaźników umysłowych reprezentacji liczb u dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Prokalkulia 6-9 jest pierwszym tego typu narzędziem w Polsce.

Program pozwala na uzyskanie obiektywnych danych o poziomie umiejętności matematycznych dziecka. Po wykonaniu zadań automatycznie obliczane są wszystkie wskaźniki, które są wyświetlane wraz z dodatkowymi wizualizacjami dla poszczególnych zadań i z interpretacją oraz ewentualnym wskazaniem do dalszej pracy z dzieckiem, w przypadku stwierdzonych deficytów w zakresie kompetencji matematycznych. To znacząco ułatwia i przyspiesza pracę diagnosty, pozwalając uniknąć błędów w obliczeniach, pomiarach czasów, jak i mylnych interpretacji.

Twórcami narzędzia są trzej pracownicy UMK: dr Małgorzata Gut, psycholog z Katedry Psychologii Wydziału Humanistycznego, kognitywista mgr Łukasz Goraczewski oraz dr hab. Jacek Matulewski z Instytutu Fizyki. Wszyscy troje współpracują w Laboratorium Neurokognitywnym prof. Włodzisława Ducha. Wydanie narzędzia i dotarcie z nim do poradni psychologiczno-pedagogicznych było możliwe dzięki współpracy badaczy z firmą Neurodio (http://www.neurodio.com)/ oraz z Pomorskim Centrum Diagnozy, Terapii i Edukacji Matematycznej Promathematica (http://promathematica.pl/). Test jest wykorzystywany także w badaniach naukowych, m.in. w projekcie dotyczącym efektywności komputerowej gry matematycznej Kalkulilo w treningu zależności numeryczno-przestrzennych.