Prezentacja Kalkulilo

Prezentacja Kalkulilo podczas wizyty Pary Książęcej w Warszawie

  18.07.2017   admin


Założyciele spółki akademickiej Neurodio (http://www.neurodio.com/) mieli zaszczyt zaprezentować swój pomysł - komputerową grę matematyczną "Kalkulilo" - Księżnej Katarzynie i Księciowi Williamowi podczas ich wizyty w Warszawie. Skuteczność tej gry jest badana w projekcie naukowym kierowanym przez dr Małgorzatę Gut z Katedry Psychologii WH UMK, która zasiada również (razem z dr Moniką Lewandowską) w Radzie Naukowej Neurodio. To było duże wyróżnienie! Warto dodać, że we wspomniane badania zaangażowanych jest (w charakterze badaczy) także kilkoro studentów psychologii.

#