Powołanie Katedry Psychologii

Senat UMK głosował jednomyślnie