Powołanie Katedry Psychologii

Senat UMK głosował jednomyślnie

  22.03.2016   admin


W dniu 22 marca 2016 roku Senat Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przegłosował jednomyślnie powstanie Katedry Psychologii na Wydziale Humanistycznym.
Katedra będzie w roku akademickim 2016/2017 posiadać cztery zakłady:

  • Zakład Etologii i Psychologii Porównawczej
  • Zakład Psychologii Klinicznej
  • Zakład Psychologii Poznawczej
  • Zakład Psychologii Społecznej i Środowiskowej.