Pierwsze spotkanie

Spotkanie informacyjne dla studentów I roku Psychologii na Wydziale Humanistycznym UMK

  03.10.2016   admin


W dniu 3 października br. w gmachu Wydziału Humanistycznego UMK odbyło się pierwsze spotkanie studentów I roku kierunku Psychologia. Przybyłych powitała prof. dr hab. Maria Lewicka - kierownik Katedry Psychologii. Następnie głos zabrał Dziekan Wydziału Humanistycznego dr hab. Radosław Sojak oraz Prodziekan ds studenckich dr Anita Pacholik-Żuromska. Pracownice Dziekanatu Dydaktycznego przekazały najważniejsze informacje o charakterze administracyjnym, a spotkanie zakończyło się rozdaniem obecnym drobnych upominków oraz wspólnym zdjęciem. Od jutro czeka wszystkich ciężka praca.


#

Prof. Lewicka wita przybyłych studentów


#

Studenci I roku Psychologii


#

Od lewej. Prof. Maria Lewicka - Kierownik Katedry Psychologii. dr Anita Pacholik-Żuromska - Prodziekan ds Dydaktycznych oraz dr hab. Radosław Sojak - Dziekan Wydziału Humanistycznego


#

Pracownicy Katedry Psychologii.

Od lewej. dr Tomasz Jarmakowski-Kostrzanowski, dr hab. Maciej Trojan, dr Judyta Gulatowska, mgr Julia Sikorska, prof. dr hab. Tytus Sosnowski oraz mgr Ewelina Włodarczyk.


#

Pracownicy Katedry Psychologii

Od lewej:

Dr Adrian Wójcik, dr Małgorzata Gut, mgr Anna Krawczyk, mgr Ewelina Włodarczyk, prof. Tytus Sosnowski, dr Judyta Gulatowska, mgr Lilianna Jarmakowska-Kostrzanowska, prof. Maria Lewicka, mgr Julia Sikorska, dr Tomasz Jarmakowski-Kostrzanowski oraz dr hab. Maciej Trojan.


#

Wspólne pierwsze zdjęcie