Piąta droga specjalizacji

Oferta zajęć specjalizacyjnych

  13.11.2018   admin


Zbliża się ważny czas dla studentów III roku. W letnim semestrze będą zapisywać się na wybraną specjalizację.
Zajęcia specjalizacyjne to 360 godzin do zrobienia na IV i V roku studiów.
Psychologia na UMK oferuje 4 specjalizacje:

  • Neuropsychologię
  • Psychologię Kliniczną
  • Praktyczną Psychologię Społeczną i Środowiskową
  • Stosowaną Psychologię Zwierząt

Warto dodać, że dwie ostatnie specjalizacje są unikalne w skali kraju. Ponieważ jednak liczba miejsc na specjalizacjach jest ograniczona i może się zdarzyć że student nie dostanie się na upragnioną specjalizację to pojawia się furtka w postaci możliwości studiowania tzw. piątej specjalizacji - tzw. Specjalizacji Psychologii Ogólnej.

W ramach tej specjalizacji student sam wybiera zajęcia z 4 różnych specjalizacji tak by ukończyć 360 godzin zajęć specjalizacyjnych. Proporcja zajęć z różnych specjalizacji nie ma znaczenia. Ważne jest to, że student taki nie ma niestety pełnego wachlarza możliwości wyboru zajęć co oznacza, że może zapisać się na wybrane zajęcia z czterech specjalizacji - głównie wykładowe i konwersacyjne. Niedostępne będą dla takich studentów zajęcia 4 specjalizacji o charakterze ćwiczeniowym i laboratoryjnym ze względu na małe grupy uczestników (kursy tylko dla osób z danej specjalizacji).

Wprowadzenie wyboru piątej drogi umożliwia też ambitnym studentom ukończenie drugiej specjalizacji. Ci którzy dostaną się na jedną z proponowanych czterech specjalizacji będą mogli jeszcze zrobić specjalizację ogólną - aby poszerzyć swoją wiedzę z innych ścieżek specjalizacyjnych. Oznacza to że będą robić 2x360 godzin z dwóch specjalizacji. Zajęcia ze specjalizacji ogólnej muszą być wtedy ułożone z trzech pozostałych specjalizacji.

Wreszcie istnieje jeszcze jedna możliwość - student, który został przyjęty na jedną z czterech specjalizacji może robić dodatkowe kursy specjalizacyjne ze specjalizacji ogólnej w mniejszym wymiarze niż 360 godzin, a zaliczone zajęcia rozliczyć jako kursy fakultatywne na IV lub V roku.

Jeszcze jest czas by zastanowić się nad wyborem własnej ścieżki.