Nowy zespół Emerging Field

W ramach Uczelni Badawczej na UMK powstał nowy zespół Emerging Field

  13.02.2020   admin


#

W ramach Uczelni Badawczej na UMK powstał nowy zespół Emerging Field.

Nazwa zespołu:
Perception, Cognition & Language (PC&L) / Percepcja, Poznanie i Język.

Liderem zespołu jest dr Bibianna Bałaj

Zespół składa się z czterech oddzielnych, choć współpracujących grup badawczych:


  1. Percepcja czasowa i dźwiękowa – Lider: dr Monika Lewandowska; celem zespołu jest badanie percepcji słuchowej oraz analiza przetwarzania czasowego informacji;
  2. Poznanie wzrokowo-przestrzenne – Lider:prof. Kenneth Holmqvist; celem jest zbadanie procesów percepcji i wyobraźni związanych z przetwarzaniem informacji wzrokowo-przestrzennej z uwzględnieniem różnic indywidualnych;
  3. Różnice kulturowe i rozwój poznawczy – Lider: dr hab. Arkadiusz Gut, prof UMK (Katedra Kognitywistyki); celem jest badanie kulturowego uczenia się oraz rozwojowych aspektów „czytania umysłów”, badanie naiwnych teorii kreatywności oraz poznawczych i społecznych warunków odbioru dzieł literackich;
  4. Język i poznanie społeczne – Lider: dr Magda Formanowicz; celem jest dalszy rozwój Social Grammar Model, który pokazuje jak czasowniki przenoszą informacje społeczne i kształtują procesy poznawcze.

Pozostali członkowie zespołu: dr hab. Sławomir Czachowski, dr Joanna Dreszer, dr Paweł Gładziejewski, dr Tomasz Komendziński, dr Kamila Łaszewska, prof. Tytus Sosnowski, dr Joanna Ulatowska

Studenci w PC&L: mgr Krystian Dereziński, Paweł Drojecki, Łukasz Grabowski, Mateusz Kasprzykowski, Aleksander Kostrubiec, Antoni Leszczyński, Albert Łukasik, Paulina Patlewicz, Weronika Puciata, Małgorzata Rakowiecka, Jakub Słupczewski, Marta Szymańska, Krzysztof Tołpa, Klaudia Tyman, Kacper Zyskowski

To już drugi sukces psychologów UMK w ramach programu Uczelni badawczej.
Życzymy powodzenia!

#