Nowy pracownik Katedry

Psychologia osobowości

  25.02.2018   admin


Do naszego zespołu dołączył specjalista z psychologii osobowości. Dr Łukasz Miciuk jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Doktorat z psychologii zrobił na swojej Alma Mater w roku 2017. Główny obszar zainteresowań naukowo-badawczych dra. Miciuka to psychologia osobowości, zwłaszcza poznawcza psychologia Ja (adekwatność koncepcji siebie, motywy autoewaluacyjne, samowiedza i samoregulacja). Prowadzi także badania na gruncie psychologii pozytywnej (nad orientacją pozytywną, prężnością i równowagą hedoniczną) oraz psychologii filmu i teatru. Już w letnim semestrze poprowadzi fakultet z psychologii osobowości. Więcej informacji o naszym nowym koledze można znaleźć na jego stronie w sekcji pracownicy. Życzymy powodzenia!