Nowe terminy zapisów

Nowe terminy zapisów na zajęcia fakultatywne i specjalizacyjne.

  23.09.2019   admin


Uwaga!. Poniżej podano nowe terminy zapisów na zajęcia fakultatywne oraz specjalizaycjne


Zasady zapisów na zajęcia fakultatywne dla studentów II i III roku:

  • Zapisy odbywają się w 3 turach. W każdej turze kolejność zapisów nie ma znaczenia.
  • Pierwsza tura zapisów odbywa się w dniach 25.09-26.09
  • Druga tura zapisów odbywa się w dniach 28.09-30.09
  • Trzecia tura zapisów odbywa się na pierwszych zajęciach danego kursu fakultatywnego.
  • Nie można się zapisać w trakcie semestru na żaden fakultet z psychologii na innych niż pierwsze zajęcia.

W każdej turze nie ma znaczenia kolejność dokonanych zapisów. Jeśli w pierwszej turze zapisze się mniej studentów niż dostępnych na kursie jest miejsc - wszyscy zapisani zostają przyjęci, a kurs bierze udział w naborze w drugiej turze. W przypadku gdy w pierwszej turze zapisze się więcej chętnych słuchaczy niż miejsc na kursie (nie dotyczy wykładów) - następuje selekcja studentów wg średniej uzyskanej z ostatniego roku, a kurs nie bierze już udziału w następnej turze zapisów. W drugiej turze sytuacja jest analogiczna. Trzecia tura zajęć odbywa się na pierwszych zajęciach danego kursu. Jeśli prowadzący zajęcia wyrazi zgodę - może przyjąć studenta nawet w przypadku, gdy kurs zapełnił się już w pierwszej turze. Prowadzący w takim przypadku przekazuje informacje o dopisanych słuchaczach do dziekanatu osobiście. Proszę pamiętać, że prowadzący może też odmówić dopisania osób do listy.

Zasady zapisów na zajęcia fakultatywne dla studentów IV roku:

Zajęcia specjalizacyjne, które będą posiadać wolne miejsca po wpisaniu osób z danej specjalizacji (czyli praktycznie wszystkie poza laboratoriami) będą otwarte na zapisy w turach

  • Zapisy odbywają się w 3 turach. W każdej turze kolejność zapisów nie ma znaczenia.
  • Pierwsza tura zapisów odbywa się w dniach 25.09-26.09
  • Druga tura zapisów odbywa się w dniach 28.09-30.09
  • Trzecia tura zapisów odbywa się na pierwszych zajęciach danego kursu specjalizacyjnego/fakultatywnego.
  • Nie można się zapisać w trakcie semestru na żadne zajęcia z psychologii na innych niż pierwsze zajęcia.

Zasady selekcji w przypadku większej niż miejsc liczby chętnych są następujące:
W pierwszej kolejności na zajęcia wpuszczane są osoby ze "Specjalizacji Psychologii Ogólnej" a w drugiej wszyscy pozostali wg kryterium średniej z ostatniego roku.

Uwaga! Oprócz zajęć specjalizacyjnych, które mogą być rozliczane jako fakultety istnieją też zajęcia fakultatywne niepowiązane ze specjalizacjami np. Budowa i zastosowanie testu MMPI II. W takim przypadku zapisy są realizowane dokładnie tak samo jak dla zajęć fakultatywnych dla roku II i III.