Noc Naukowców 2017

Toruńska Noc Naukowców

  27.09.2017   admin


29 września odbyła się Toruńska Noc Naukowców w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy.

W ramach spotkań Sumienie w nauce dr hab. Maciej Trojan, prof UMK w sali konferencyjnej Toruńskiego Inkubatora Technologicznego wygłosił wystąpienie pt. Nikt nie chce słuchać Kasandry. Po niżej zamieszczamy krótki opis dotyczący wystąpenia:

#

Dzięki rozowojowi nauki nauczyliśmy się opisywać i rozumieć zjawiska fizyzne zachodzące w naturze, poznać początki i rozwój życia na naszej planecie, dostrzec, że procesy psychiczne człowieka mają swoje ewolucyjne źródła oraz, że złożone procesy związane z psychiką nie są domeną jedynie naszego gatunku. Uważamy się za gatunek racjonalny i potrafiący przewidywać konsekwenje swoich działań. Jeśli jednak słyszymy treści, które mogą budzić nasz niepokój, to stajemy się na nie głusi i ślepi. Wynajdujemy mnóstwo powodów by nasz własny pogląd na świat nie uległ zniszczniu. Powoli niszczymy naturę, przyczyniamy się do wyginięcia lub zagrożenia wyginięciem licznych gatunków, a w trochę bardziej odległej przyszłości możemy doprowadzić do samounicestwienia. A może taka jest kolej rzeczy? Może nie ma od tego odwrotu?