Nagrody, nagrody

Nagrody Rektora dla Pracowników Katedry Psychologii

  04.10.2018   admin


Chwalimy się wyróżnieniami JM Rektora UMK dla naszych pracowników! Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Tretyn przyznał nagrody za osiągnięcia w dziedzinie dydaktyczno-wychowawczej, naukowo-badawczej oraz organizacyjnej. Warto podkreślić, że nagrody Rektora to najwyższe wyróżnienie, jakie może otrzymać pracownik Uniwersytetu za swoją pracę. Rektor przyznaje je na wniosek dziekanów i kierowników jednostek. Wyróżnienia te odebrały dziś między innymi dr Małgorzata Gut (wyróżnienie indywidualne za działalność organizacyjną) oraz dr Aleksandra Cisłak-Wójcik (wyróżnienie zespołowe, również za osiągnięcia organizacyjne, dla zespołu w składzie: dr Aleksandra Cisłak-Wójcik, mgr Lilianna Jarmakowska-Kostrzanowska, dr Adrian Wójcik, dr Artur Mikiewicz i dr Tomasz Jarmakowski-Kostrzanowski).

Wyróżnień ciąg dalszy... Dr Aleksandra Cisłak-Wójcik i dr Adrian Wójcik otrzymali (po raz kolejny!) stypendium Rektora UMK za wysoko punktowany artykuł naukowy zatytułowany "Cutting the forest down to save your face: narcissistic national identification predicts support for anti-conservation policies" opublikowany w "Journal of Environmental Psychology".


Nagrodzonym serdecznie gratulujemy!