Nagroda im. A. Lewickiego przyznana

  04.05.2024   admin


Przyznano nagrodę im. Andrzeja Lewickiego za najlepszą pracę magisterską obronioną w roku 2023


Wniosek o przyznanie nagrody, w regulaminowym czasie, tj. do 30 października 2023, złożyło czterech absolwentów Instytutu:

  1. Łukasz Grabowski – tytuł pracy: “Zmiany w wartościach mocy absolutnej oscylacji Delta i Alfa w płacie czołowym u pacjentów z chorobami psychosomatycznymi” (promotor: dr hab. Sławomir Czachowski)
  2. Martyna Olszewska – tytuł pracy: “Kreatywność artystyczna a wpływ emocji na proces twórczy” (promotor: dr Ewa Ratajczak)
  3. Julia Zaborowska – tytuł pracy: “Tryby schematów i systemy temperamentu a objawy zaburzeń osobowości w populacji nieklinicznej” (promotor: dr hab. Rafal Milner)
  4. Kacper Zyskowski – tytuł pracy: “Wpływ indukcji władzy na poziom abstrakcyjności przetwarzania informacji zawartych w złożonych bodźcach o charakterze społecznym” (promotor: dr Tomasz Jarmakowski-Kostrzanowski)

Każda z wymienionych wyżej prac oceniona została przez obu recenzentów na ocenę bardzo dobrą. Dlatego też decyzja kapituły nie była łatwa. Ostatecznie, kapituła zadecydowała większością głosów, że nagrodę im. Andrzeja Lewickiego powinna otrzymać praca Kacpra Zyskowskiego. Autor dokonał wnikliwej, krytycznej analizy aktualnego stanu badań, sformułował na tej podstawie oryginalną hipotezę badawczą oraz opracował samodzielnie procedurę eksperymentalną potrzebną do jej przetestowania. Przeprowadzone badania oraz analiza wyników stoją na bardzo wysokim poziomie. Dyskusja wyników uwzględnia zarówno metodologiczne jak i teoretyczme aspekty badanego problemu. Praca jest napisana jasno i logicznie a jej redakcja jest zgodna ze standardami jakie powinny spełniać empiryczne prace psychologiczne.

Członkowie Kapituły:
prof. Tytus Sosnowski (przewodniczący)
prof. Marta Białecka
dr hab. Adam Tarnowski