Modernizacja i Budowa roku

za miesiąc poznamy ostateczne wyniki

  24.08.2022   admin


Decycje Jury już zapadły. Teraz czekamy na ogłoszenie wyników. Czy nasz budynek wygra w konkursie w kategorii budynki szkolnictwa i edukacji?

Walne posiedzenie Jury 26 edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja Roku & Budowa XXIw." odbyło się w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów w Warszawie, które sprawuje od lata patronat nad Konkursem. Prof. Janusz Rymsza zastępca dyrektora IBDiM powitał Jurorów z całej Polski reprezentujących min.: ministerstwa, urzędy marszałkowskie, izby budownictwa, izby architektów, politechniki.

Jury miało za zadanie dokonać podsumowania kilkumiesięcznych wizytacji obiektów i spotkań z inwestorami, wykonawcami i projektantami realizacji startujących w Finale XXVI edycji Konkursu. Ogłoszenie wyników odbędzie się w Warszawie na Zamku Królewskim 28 września 2022 r.