Mianowano prodziekanów

wśród nich dr Adrian Wójcik z Katedry Psychologii Społecznej i Środowiskowej Instytutu Psychologii

  10.07.2020   admin


W dniu 8 lipca o godzinie 12.00 w Auli UMK odbyła się uroczystość wręczenia przez Rektora elekta prof. dr. hab. Andrzeja Sokalę mianowań na stanowiska prodziekanów WFiNS na kadencję 2020/2024.

#

Dla studentów najważniejszą pewnie informacją jest ta, że na stanowisku prodziekan ds. studenckich pozostała dr hab. Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska, prof. UMK. Cieszymy się także że nasz Kolega dr Adrian Wójcik również drugą kadencję będzie prodziekanem ds. badań naukowych i umiędzynarodowienia. Nowa w tym gronie jest dr Anna Kola która została mianowana na stanowisko prodziekan ds. organizacji kształcenia. Wszystkim życzymy powodzenia i wytrwałości w trudnej pracy organizacyjnej.

#