Konkursy COVID-19 i CRUSH

Wyniki konkursów COVID-19 i CRUSH

  10.05.2020   admin


7 maja 2020 r. Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza ogłosiła wyniki dwóch konkursów na badania wokół epidemii COVID-19. Łącznie wyłoniono 14 laureatów.

Celem konkursu "COVID-19 - realizacja badań związanych z epidemią COVID-19 w dziedzinie nauk technicznych i ścisłych oraz nauk o zdrowiu" było wsparcie finansowe zespołów naukowych zgłaszających oryginalne pomysły badawcze w zakresie badań podstawowych lub aplikacyjnych z dziedziny nauk technicznych i ścisłych oraz nauk o życiu z potencjałem wdrożeniowym nad COVID-19. Konkurs skierowany był do pracowników UMK posiadających co najmniej stopień naukowy doktora i mających udokumentowane osiągnięcia naukowe w obszarach związanych z celem konkursu. Do dnia zamknięcia konkursu złożono 14 wniosków.

W wyniku przeprowadzonych ocen indywidualnych sporządzona została lista laureatów:

 • dr Sławomir Grzelak
 • prof. dr hab. Jacek Kubica
 • prof. dr hab. Wiesław Nowak
 • dr hab. Daniel Załuski, prof. UMK
 • prof. dr hab. Sebastian Maćkowski

Konkurs CRUSH skierowany był do nauczycieli akademickich oraz doktorantów i studentów UMK. Ocenę formalną i merytoryczną zgłoszeń konkursowych wykonała Komisja Konkursowa wskazana przez Radę Dziedzinową Nauk Humanistycznych, społecznych i o Sztuce. Do dnia zamknięcia konkursu złożono 34 wnioski. Jeden wniosek został wycofany przez Wnioskodawcę.

Laureatami zostali:

 • dr Bibianna Bałaj
 • prof. dr hab. Jacek Błeszyński
 • prof. dr hab. Marek Jeziński
 • prof. dr hab. Tadeusz Kufel
 • dr Katarzyna Pepłowska
 • dr Mariusz Popławski
 • prof. dr hab. Zbigniew Witkowski
 • dr Adrian Wójcik
 • dr hab. Michał Wróblewski, prof. UMK


Gratulujemy naszym Kolegom