Komunikat UCJO

Rejestracja żetonowa w semestrze letnim 2022/2023

  02.02.2023   admin


Szanowni Państwo,

UCJO uprzejmie informuje, że system rejestracji na egzamin zwalniający z języka obcego dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia zostanie otwarty w UCJO
w dniach od 13.02.2023 godz. 9:00 do 14.02.2023 godz. 23:59. Informacje dotyczące egzaminu zwalniającego na 2 stopniu są dostępne na stronie: https://ucjo.umk.pl/student/lektoraty/egzamin-zwalniajacy-z-zajec/

Natomiast system rejestracji na zajęcia z języków obcych dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 2 stopnia, w UCJO zostanie otwarty w dniu 27 lutego 2023 (godz. 08:00)
i będzie otwarty do 31 marca 2023 (23:59).

Zasady rejestracji internetowej na zajęcia z języka obcego w roku akademickim 2022/2023 są dostępne na stronie: https://ucjo.umk.pl/student/lektoraty/zapisy-na-zajecia/

W związku z tym uprzejmie prosimy o przyznanie studentom rozpoczynającym naukę języka obcego żetonów typu: LEK-2022/23L w terminie do 24 lutego 2023 oraz w terminie
do 10 lutego 2023 studentom i studentkom wyrażającym chęć do przystąpienia do egzaminu zwalniającego.

Przykład:

Łączna liczba godzin lektoratu
w semestrze letnim 2022/2023)

Liczba żetonów (LEK-2022/23L)
do przyznania studentowi

30 /15

30 /15