Kompromitacja rankingu Perspektyw

Błędy w rankingu uczelni

  25.06.2019   admin


#

Jak wiadomo psychologia na UMK wystartowała w 2016 roku. Od tego czasu dorobiliśmy się 3 roczników studentów, jednak w rankingu uczelni i kierunków prowadzonych przez Perspektywy są kryteria, które da się spełnić dopiero, gdy kierunek ma absolwentów (wtedy np. może ubiegać się o akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej).

W roku 2017 Redakcja Perspektyw umieściła nasz kierunek samowolnie - mimo że istniał tylko pół roku! W związku z tym Kierownik Katedry Prof. Maria Lewicka wystosowała list z prośbą o usunięcie psychologii UMK z rankingu do czasu, aż będzie mogła spełnić wszystkie kryteria. Inaczej jej miejsce w rankingu jest zafałszowane. Redakcja obiecała usunięcie, jednak słowa w 2018 roku nie dotrzymała. Prof. Lewicka ponownie napisała list zawierający prośbę o usunięcie kierunku z rankingu i ponownie redakcja obiecała, że to uczyni. Niestety w roku 2019 okazało się, że ponownie Perspektywy nie dotrzymały słowa.

Za bezsporne uznać należy, iż przy tworzeniu Rankingu Kierunku Studiów powinny być brane pod uwagę jedynie te kierunki, które spełniają wszystkie wymogi formalne (wskaźniki) Rankingu. W przeciwnym bowiem wypadku wyniki Rankingu będą zafałszowane i niezgodne z rzeczywistym stanem faktycznym, powodując jednocześnie efekt samospełniającego się proroctwa, tj.inspirując dobrych kandydatów na studia, kierujących się pozycją danego kierunku w Rankingu Kierunków Studiów, do wybierania kierunków z najwyższą lokatą.

W związku z wielokrotnym łamaniem obietnic przez Redakcję Perspektyw domagamy się zamieszczenia stosowanego sprostowania i przeprosin. W przeciwnym wypadku zostaną podjęte kroki prawne.

Należy dodać, że w tym roku Redakcja Perspektyw całkowicie się skompromitowała, gdyż Psychologia na Uniwersytecie Warszawskim została oceniona dopiero na 5 pozycji (spadek z 1 miejsca 2018) po czym po protestach Dziekan Prof. Dominiki Maison, okazało się, że - redakcja nie wprowadziła wszystkich danych !!!! i że jednak psychologia na Uniwersytecie Warszawskim ma 1 miejsce podobnie jak rok temu!