Kolejny sukces dr Bałaj

  18.12.2020   admin


Ogłoszono wyniki konkursu Mobilności w ramach uczelni badawczej dla stażystów po doktoracie i profesorów

Wymagania konkursowe oraz tryb zgłoszeń do konkursu zostały określone w regulaminach konkursów. Ocenę merytoryczną zgłoszeń konkursowych wykonały trzy rady naukowe dziedzin nauki powołane przez JM Rektora UMK prof. dr hab. Andrzeja Sokalę.

W wyniku przeprowadzonych ocen indywidualnych w dniu 1 grudnia 2020 r. sporządzona została lista laureatów drugiej edycji konkursów mobilnościowych w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” na UMK:

Nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce:

  1. dr hab. Tomasz Jarmużek, prof. UMK (profesorowie wyjeżdżający)
  2. prof. Luis Estrada-González (profesorowie przyjeżdżający)
  3. prof. Svetlana Shenderova (profesorowie przyjeżdżający)
  4. dr Bibianna Bałaj (post-dok wyjeżdżający)
  5. dr Víctor Aranda Utrero (post-dok przyjeżdżający)
  6. dr Tomasz Maciej Rutkowski (post-dok przyjeżdżający)

Nasza Koleżanka pojedzie do Instytutu Riken w Japonii celem rozwijania współpracy w ramach badań interakcji mózg-komputer oraz sterowania komputerem za pomocą wzroku.

Gratulacje ! おめでとう!