Kolejne stypendium Rektora

za wysoko punktowane publikacje - dla Aleksandry Cisłak i Adriana Wójcika

  25.03.2018   admin


To już drugie stypendium rektora w ciągu miesiąca dla dr Aleksandry Cisłak. Wcześniej - 8 marca otrzymała je za publikację: Cislak, A., Formanowicz, M., & Saguy, T. (2018). Bias against research on gender bias. Scientometrics, 1–12., 1–12. http://doi.org/10.1007/s11192-018-2667-0, a obecnie wraz dr Adrianem Wójcikiem za tekst pt. Power Corrupts, but Control Does Not: What Stands Behind the Effects of Holding High Positions w Personality and Social Psychology Bulletin autorstwa A. Cislak, A. Cichocka, A.Wojcik, N. Frankowska. Serdecznie gratulujemy!