Kolejne stypendia Rektora

za wysoko punktowane publikacje

  01.06.2017   admin


Rektor UMK przyznał kolejne stypendia za wysoko punktowane publikacje naukowe. W gronie stypendystów znalazło się dwoje psychologów z naszej katedry:

  • prof. dr hab. Maria Lewicka, kierownik Katedry Psychologii, Wydział Humanistyczny UMK za publikację The merits of teaching local history : increased place attachment enhances civic engagement and social trust w „Journal of Environmental Psychology”, Impact Factor ISI: 2.647, punktacja MNiSW: 40.000;
  • dr Adrian Wójcik z Katedry Psychologii, Wydział Humanistyczny UMK za publikację The nature of the relationship between neurocognition and theory of mind impairments in stroke patients w „Neuropsychology”. Impact Factor ISI: 2.879, punktacja MNiSW: 35.000;

Gratulacje!

Przypominamy, że wcześniej takie stypendium otrzymał prof. Sławomir Czachowski