Kolejne stypendia

za wysoko punktowane publikacje

  23.08.2017   admin


Kolejne stypendia za wysoko punktowane publikacje


Rektor UMK przyznał kolejne stypendia za wysoko punktowane publikacje naukowe.

Stypendia otrzymali następujący naukowcy z UMK: mgr Karolina Finc z Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii; dr Monika Lewandowska z Katedry Psychologii Wydziału Humanistycznego, Jan Nikadon z Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii; dr Joanna Dreszer z Katedry Psychologii Wydziału Humanistycznego; prof. dr hab. Włodzisław Duch z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej za publikacjęTransition of the functional brain network related to increasing cognitive demands w „Human Brain Mapping”. Impact Factor ISI: 4.962, punktacja MNiSW: 40.