Katedra Psychologii patronem debat "Filozofuj"

Katedra Psychologii Wydziału HUmanistycznego obejmie patronatem debaty organizowane przez czasopismo popularnonaukowe Filozofuj oraz Klubu Filozofuj.

  05.02.2017   admin


Katedra Psychologii Wydziału Humanistycznego obejmie patronatem debaty organizowane przez czasopismo popularnonaukowe Filozofuj oraz Klubu Filozofuj. Najbliższa debata odbędzie się wokół 13 numeru pisma poświęconego tajemnicy tożsamości osobowej. Debata odbędzie się 17 lutego w kawiarni Wejściówka o godz. 19.00. Dyskutować będą: prof. Urszula Żegleń z UMK oraz dr Tomasz Kąkol z Uniwersytetu Gdańskiego. Debaty adresowane są do wszystkich ciekawych świata osób – od gimnazjalistów po seniorów. Celem Filozofuj jest stworzenie przestrzeni debaty publicznej, w której osoby o różnych poglądach mogą wymienić swoje racje, przedyskutować punkty sporne w oparciu o argumenty a nie emocje, tak by znaleźć wspólny grunt, na którym można budować porozumienie. Podczas debat najpierw dyskutanci prezentują swoje stanowiska w sprawie, następnie omówią punkty sporne, a potem głos zostaje oddany publiczności – każdy z przybyłych może zadać pytanie.