Katedra Psychologii adoptowała Kozy

Kozy Syryjskie z Ogrodu Zoobotanicznego pod opieką Katedry Psychologii

  10.07.2017   admin


Z inicjatywy pracowników Katedry Psychologii UMK, a zwłaszcza prof. Marii Lewickiej od czerwca 2017 Katedra Psychologii UMK zaadoptowała Kozy Syryjskie z Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu przy ulicy Bydgoskiej.

Kozy Syryjskie to inaczej zwane Kozy Memberski - rasa kozy domowej wyhodowana w rejonie Azji Mniejszej. Bezroga, cechuje się ogromnymi, obwisłymi uszami, dochodzącymi do 40 cm długości. Jest jedną z największych ras kóz, osiągającą do 100 cm wysokości w kłębie. Sierść długa, ubarwiona brązowo, rudo lub czarna, rzadko łaciata. Okres mleczności u memberskiej kozy dochodzi do 300 dni w roku.

Zamiłowanie Psychologów do kóz ma korzenie sięgające wielu lat wstecz, kiedy będąc pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego prof. Lewicka rozpoczęła tradycję wtorków naukowych na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, która zresztą trwa po dziś dzień. Wtorkowym wystąpieniom naukowym - badaczy z kraju i zagranicy towarzyszyła nieodłączna maskotka wtorków naukowych - Koziołek Matołek (gdyby jakimś cudem ktoś nie wiedział - jest to postać stworzona przez Kornela Makuszyńskiego (tekst) i Mariana Walentynowicza (kolorowe rysunki) w jednej z pierwszych w Polsce historyjek obrazkowych dla dzieci w roku 1933. Jest to postać wciąż popularna, mimo że od śmierci obu autorów minęły już dziesięciolecia, a opisane i narysowane przygody tytułowego bohatera niekoniecznie przystają do współczesnej rzeczywistości. Ta powieść obrazkowa należy do kanonu polskiej literatury dziecięcej. Historia Koziołka Matołka uznawana jest za prekursorską w polskim komiksie).

Koziołek Matołek jest od wielu dekad symbolem kogoś kto poszukuje wiedzy. Nie wiadomo jaka maskotka będzie patronować Wieczorom z Psychologią które ruszą w Toruniu po wakacjach, ale zamiłowanie psychologów do kóz znalazło wyraz w adpocji zwierząt rodem z Azji. To że wybrano odmianę syryjską kozy domowej jest również symbolicznym gestem pracowników Katedry Psychologii.


#