Inauguracja PPP

Inauguracja działalności Pracowni Psychologii Poznawczej

  20.11.2017   admin


Zapraszamy na wykład inaugurujący działania Pracowni Psychologii Poznawczej (PPP), która powstała w ramach Katedry Psychologii.

W skład zespołu PPP wchodzą dr Joanna Dreszer - kierująca pracownią, dr Bibianna Bałaj, dr Małgorzata Gut, dr Monika Lewandowska.

Celem Pracowni jest realizacja badań koncentrujących się wokół dwóch wymiarów poznania: czasu i przestrzeni. Badania na procesami poznawczymi, a wśród nich poszukiwania neuronalnych korelatów rozumowania i zdolności, łączymy z najstarszym z działów jakim jest psychologia różnic indywidualnych.

Pracownia ściśle współpracuje z Laboratorium Neurokognitywnym oraz Pracownią Różnic Indywidualnych i Diagnozy Psychologicznej.

Wykład inaugurujący działanie PPP pt. Neurofizjologiczne korelaty inteligencji w czasie i przestrzeni wygłosi dr hab. Adam Chuderski z Laboratorium ProcesówNeuropoznawczych Zakładu Kognitywistyki Instytutu Filozofii UJ, wraz z zespołem.

Wykład odbędzie się 27.11.2017 r., godz. 11:00, w ICNT, ul. Wileńska 4, na drugim piętrze w sali seminaryjnej A.3.16.

Serdecznie zapraszamy pracowników, studentów i gości spoza UMK