Inauguracja nowego roku

Inauguracja roku akademickiego 2018/2019

  04.10.2018   admin


#

3 października odbyła się inauguracja roku akademickiego 2018/2019 Wydziału Humanistycznego. Po raz trzeci - z psychologią! Podczas uroczystości studenci I roku kierunków naszego wydziału zostali powitani przez dziekana, dr hab. Radosława Sojaka, prodziekan ds studenckich, dr hab. Anitę Pacholik-Żuromską, jak również przez przedstawiciela Wydziału w Samorządzie Studenckim, p. Łukasza Maciejaka. Dr hab. Zbigniew Nerczuk roztoczył przed świeżo upieczonymi studentami wydziału wspaniałą wizję wyjazdów zagranicznych w ramach programu "Erasmus +", po czym wysłuchaliśmy wykładu inauguracyjnego dr Ilony Kotlewskiej-Waś "Metody neurokogitywistyki w naukach społecznych". Na koniec wszyscy pierwszoroczniacy odebrali pakiety startowe i gratulacje od kierowników jednostek, w których będą studiować. Podczas uroczystości wręczono także nagrodę jednemu z laureatów konkursu "Mistrz języka specjalistycznego" zorganizowanego przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UMK. Nagrodę za II miejsce odebrał p. Daniel Lewandowski. Warto jednak dodać, że wśród laureatów 1, 2 i 3 miejsca na Wydziale Humanistycznym znaleźli się wyłącznie studenci psychologii! Gratulujemy!

#

#

#