Immatrykulacja WH

Ważne informacje dla studentów Psychologii

  18.09.2016   admin


Informacja dla studentów I roku Psychologii

Immatrykulacja studentów Wydziału Humanistycznego odbędzie się dnia 5.10.2016 roku (godz. 12.00) w Auli UMK, ul. Gagarina 11.

Podczas uroczystości nastąpi Immatrykulacja (ślubowanie) studentów I roku.

Wykład inauguracyjny pt. „ Techniki wpływu społecznego”
wygłosi prof. dr hab. Dariusz Doliński


Spotkanie organizacyjne dla I roku odbędzie się dnia 03.10.2016r.

(Collegium Minus ul. Fosa Staromiejska 1a):

godz. 09.30, sala IX (I piętro)


Odbiór legitymacji i umów w dziekanacie, pok. 107 (ul. Fosa Staromiejska 1a)

03.10. 2016 r. w godz. 09.00-12.00


Student ma obowiązek podpisać ślubowanie i umowę do dnia 15 października.

(w przeciwnym razie będzie skreślony z listy studentów) !!!