II Tura zapisów na specjalności

II Tura zapisów na specjalności 2019/2021

  26.05.2019   admin


28 maja o godzinie 8.00 rusza druga tura zapisów na specjalności. Przypominamy najważniejsze informacje:

W drugiej turze można zapisać się tylko na jedną z wybranych czterech specjalności: Neuropsychologia, Stosowana Psychologia Społeczna i Środowiskowa, Stosowana Psychologia Zwierząt oraz tzw. Specjalność Ogólną.

Jeśli na daną specjalność chętnych będzie więcej niż miejsc (nie dotyczy Specjalności Ogólnej) - o przyjęciu decydować będzie średnia ocen z połowy studiów (5 pierwszych semestrów). Uwaga jeśli student studiował jakiś semestr lub rok poza UMK to musi dostarczyć wykaz stopni zaliczonych w tym czasie na innej uczelni na adres mailowy katedry psychologia@umk.pl.

Po zakończeniu drugiej tury zapisów, każdy otrzyma e-mail z decyzją o przyjęciu (lub nie) na daną specjalność.

Jeśli okaże się, że w czasie drugiej tury zapisów niezbędna będzie ponowna selekcja studentów na jakieś specjalności, nastąpi trzecia tura zapisów w której można będzie się zapisać na specjalności na których są jeszcze wolne miejsca oraz na tzw. specjalność ogólną.


TERMINARZ:

1. Tura zapisów - start 17.05.2019 - godzina 8.00 - koniec 19.05.2019 - godzina 22.00

2. Tura zapisów - start 28.05.2019 - godzina 8.00 - koniec 30.05.2019 - godzina 22.00