I Tura zapisów

Zapisy na specjalności 2019/2021

  15.05.2019   admin


Uwaga Studenci III roku
Pierwsza Tura zapisów na specjalności
rusza 17.05 o godzinie 8.00
i trwa do 19.05 do godzinie 22.00.Zasady zapisów na specjalności:


1. Zapisy podzielone są na tury.

2. W pierwszej turze można zapisać się tylko na jedną z wybranych czterech specjalności: Neuropsychologia, Psychologia Kliniczna, Stosowana Psychologia Społeczna i Środowiskowa oraz Stosowana Psychologia Zwierząt.

3. Jeśli student zapisze się na więcej niż jedną specjalność liczy się pierwszy wpis.

4. Kolejność zapisów nie ma znaczenia.

5. Jeśli na daną specjalność chętnych będzie więcej niż miejsc - o przyjęciu decydować będzie średnia ocen z połowy studiów (5 pierwszych semestrów)

6. Po zakończeniu pierwszej tury zapisów, każdy otrzyma e-mail z decyzją o przyjęciu (lub nie) na daną specjalność.

7. W drugiej turze zapisów można zapisać się na specjalności na których są jeszcze wolne miejsca oraz na tzw. specjalność ogólną.

8. Na specjalności ogólnej nie ma limitu miejsc.

9. Procedura w drugiej turze jest identyczna jak w pierwszej.

10. Jeśli okaże się, że w czasie drugiej tury zapisów niezbędna będzie ponowna selekcja studentów na jakieś specjalności, nastąpi trzecia tura zapisów w której można będzie się zapisać na specjalności na których są jeszcze wolne miejsca oraz na tzw. specjalność ogólną.


W razie wątpliwości prosimy o kontakt na psychologia @ umk.pl