Historyczna Inauguracja

  01.10.2016   admin


UMK rozpoczął rok akademicki 2016/2017. Gościem specjalnym uroczystej inauguracji był wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, a jednym z głównych akcentów ceremonii było wręczenie doktoratu honoris causa prof. Konradowi Koernerowi, wybitnemu niemieckiemu językoznawcy.

W programie uroczystej inauguracji znalazły się m.in. wystąpienia JM Rektora prof. Andrzeja Tretyna i wicepremiera Jarosława Gowina, wręczenie nagród i wyróżnień oraz wykład inauguracyjny zatytułowany „Psychologia społeczna wobec społecznych podziałów: jak skleić to, czego się skleić nie da?”, który wygłosiła prof. Maria Lewicka - Kierownik Katedry Psychologii. Tym samym nastąpiło symboliczne rozpoczęcie studiów psychologicznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zapraszamy do wysłuchania i obejrzenia historycznego wykładu inauguracyjnego.