Fundusze z Urzędu Marszałkowskiego

Umowy dotyczące dofinansowania rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w ramach funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

  27.10.2017   admin


Mamy fundusze z Urzędu Marszałkowskiego na badania! W ubiegłą środę w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK podpisano umowy dotyczące dofinansowania rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w ramach funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W uroczystości wzięli udział Marszałek Piotr Całbecki i Rektor UMK prof. Andrzej Tretyn oraz dyrektor ICNT prof. Jerzy Łukaszewicz. Fundusze te otrzymała m.in. spółka Neurodio, twórcy komputerowej gry matematycznej Kalkulilo, której skuteczność jest badana w ramach projektu naukowego realizowanego w Katedrze Psychologii przez dr Małgorzatę Gut i kierowany przez nią zespół badawczy, w tym także - studentów psychologii UMK.