Forum Badań Zaburzeń Czynnościowych

Powstało Forum Badań Zaburzeń Czynnościowych

  08.12.2020   admin


W listopadzie br. powstało Forum Badań Zaburzeń Czynnościowych, które jest grupą naukową pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Forum działa przy Katedrze Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii w Instytucie Psychologii UMK.

Zakres zainteresowań badawczych obejmuje:

• psychologiczne i społeczne uwarunkowania występowania zaburzeń czynnościowych

• neuronalne mechanizmy w procesach zaburzeń czynnościowych

• jakościowe i ilościowe metody zbierania danych od pacjentów z zaburzeniami czynnościowymi

Grupę tworzą:

dr hab. med. prof. UMK, Sławomir Czachowski

dr hab. prof. UMK, Arkadiusz Gut

dr hab. prof. UMK Rafał Milner

dr Monika Lewandowska

dr Joanna Dreszer

Łukasz Grabowski - student psychologii

Forum zbiera i udostępnia naukowe dane na temat różnych koncepcji powstawania i postępowania w zaburzeniach czynnościowych. Prowadzi też badania, które pomogą pacjentom lepiej rozumieć swoje dolegliwości. Nie zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem tych zaburzeń. Wszystkie badania są anonimowe i mają służyć w znalezieniu lepszych metod diagnozowania i leczenia tych chorób. Na stronach Forum: zaburzeniafunkcjonalne.com można zadać pytanie i uzyskać potrzebną informację.

w imieniu Forum,

Sławomir Czachowski