EMERGING FIELDS ponownie

Kolejny sukces zespołu Bibianny Bałaj

  16.08.2022   admin


Kolejny sukces naszych pracowników. Zespół pod kierownictwem dr Bałaj wygrał konkurs na wyłaniające się pole badawcze w ramach programu Wiodącej Uczelni Badawczej. Gratulujemy i życzymy sukcesów. Poniżej pełna lista nagrodzonych projektów


WYNIKI KONKURSU - WYŁANIAJĄCE SIĘ POLA BADAWCZE (EMERGING FIELDS)

Edycja 2022

Do konkursu wpłynęło 27 wniosków, w tym 9 zgłoszeń do rady HS, 8 zgłoszeń do rady ST oraz 10 zgłoszeń do rady NZ. Wszystkie wnioski spełniały wymagania formalne i zostały poddane ocenie merytorycznej z uwzględnieniem następujących kryteriów:

1) ocena dorobku członków zespołu: maksymalnie 35 pkt;

2) ocena działań planowanych do realizacji: maksymalnie 25 pkt;

3) ocena skuteczności pozyskiwania środków zewnętrznych, patentów i komercjalizacji wyników badań: maksymalnie 25 pkt;

4) ocena zakresu współpracy międzynarodowej członków zespołu, udokumentowanej międzynarodowymi publikacjami i projektami: maksymalnie 15 pkt.

Lista laureatów konkursu na wybór zespołów badawczych reprezentujących wyłaniające się pola badawcze w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”:

Nauki o życiu

 1. Team for Applying New Technologies and Artificial Intelligence in Oncology (ANTAIO Team) – lider dr hab. Wojciech Jóźwicki, prof. UMK
 2. Ecology & Biodiversity – lider prof. dr hab. Krzysztof Szpila
 3. One Health - antimicrobial stewardship in human and veterinary medicine – lider dr hab. Małgorzata Olejnik, prof. UMK
 4. Cells as EXperimental platforms and bioFACTories (CExFact) – lider dr hab. Krzysztof Zienkiewicz, prof. UMK

Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce

 1. Conservation and Restoration of the Cultural Heritage – lider prof. dr hab. Elżbieta Basiul
 2. Culture, Development & Wellbeing – lider dr Bibianna Bałaj
 3. Interdisciplinary research of past cultural phenomena – lider dr hab. Andrzej Pydyn, prof. UMK
 4. Centre for Global & Multi-level Governance – lider dr hab. Agnieszka Szpak, prof. UMK

Nauki Ścisłe i Techniczne

 1. Microbiology, Soil science, Food quality and Agricultural genetics and (OBSIDIAN) – lider prof. dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz
 2. Applied polymers, nanomaterials, membranes, and composites – lider prof. dr hab. Wojciech Kujawski
 3. Nanoscale Biophysics – lider dr Karolina Mikulska-Rumińska
 4. Material Science and Technology – lider dr hab. Anna Zawadzka, prof. UMK

Ocenę formalną i merytoryczną zgłoszeń konkursowych wykonały rady dziedzinowe osobno w trzech dziedzinach nauki: Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce, Nauki Ścisłe i Techniczne oraz Nauki o Życiu (składy osobowe rad poniżej). Do oceny wniosków powołano także zewnętrznych ekspertów wskazanych przez rady dziedzinowe. W ocenie wniosków nie uczestniczyli członkowie rad dziedzinowych będący pracownikami UMK.