Dzień Psychologii - fotorelacja

21 kwietnia 2018

  21.04.2018   admin


21 kwietnia odbył się Dzień Psychologii na UMK. Program dnia był bardzo bogaty. Poniżej zamieszczamy zdjęcia wykonane podczas części spotkań i wykładów. Relacje filmowe ukażą się na naszym kanale YouTube w późniejszym terminie.

#

Prof. Maria Lewicka przedstawiła jak wyglądają studia psychologiczne w Toruniu#

Na wykłady przybyli zarówno studenci jak i osoby zainteresowane studiowaniem psychologii#

dr Adrian Wójcik tłumaczył dlaczego ludzie nie chcą wierzyć w zmianę klimatu

#

Przysłuchują się wykładowi dra. Wójcika dr Katarzyna Śliwińska (Zakład Psychologii Klinicznej) oraz mgr Julia Sikorska (Zakład Etologii i Psychologii Porównawczej)

#

#

Kolejne wystąpienie tym razem o psychologii moralności miał dr Tomasz Jarmakowski-Kostrzanowski

#

Operatorami kamer dzięki którym niebawem zobaczymy relacje filmowe byli studenci sekcji etologicznej Ksenia Gruszecka i Bartosz Fiedler.

#

#

#

# dr Katarzyna Śliwińska rozprawiała się z mitami na temat psychologii i psychoterapii

#

dr hab. Maciej Trojan przestrzegał przed szowinizmem gatunkowym na przykładzie gołębi miejskich

#

Dużą grupę organizatorów stanowili nasi studenci

#

#

Młodzi adepci psychologii i uśmiechnięta mgr Lilianna Jarmakowska-Kostrzanowska - nasza specjalistka od analiz statystycznych wszelkiego rodzaju

#

mgr Julia Sikorska prezentuje sprzęt badawczy Zakładu Etologii i Psychologii Porównawczej

#

Program do szacowania zbiorów dla naczelnych - także Homo sapiens sapiens

#

Program do sprawdzania rozumienia porządkowego aspektu liczby

#

Prezentacja działania kamery termowizyjnej

#

Na sesji popołudniowej prof. dr hab. Maria Lewicka opowiadała: Czy Toruń ma genius loci?

#

Imprezy odbywały się w czterech różnych miejscach kampusu oraz w centrum miasta.

#