dr Małgorzata Gut członkiem zespołu

doradczego do spraw projektów zgłoszonych w ramach programu „Diamentowy Grant” oraz „Iuventus Plus”

  27.03.2019   admin


W dniu 20.03.19 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podpisał zarządzenie o powołaniu zespołu doradczego do spraw projektów zgłoszonych w ramach programu „Diamentowy Grant” oraz „Iuventus Plus”. Wśród powołanych osób w zespole znalazła się osoba z Katedry Psychologii UMK - dr Małgorzata Gut. Gratulujemy.