dr Małgorzata Gut członkiem zespołu

doradczego do spraw projektów zgłoszonych w ramach programu „Diamentowy Grant” oraz „Iuventus Plus”