doktor & doktor

Nowi doktorzy w Instytucie

  19.12.2022   admin


Rok 2022 był dobrym rokiem dla Instytutu Psychologii UMK. Otrzymaliśmy uprawnienia doktorskie i habilitacyjne. Powołano Radę Dyscypliny Psychologia, a nasi pracownicy uzyskiwali awanse naukowe. W ostatnim czasie doktoraty obronili Michał Główczewski z Katedry Psychologii Społecznej oraz Ewa Ratajczak z Katedry Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii. Serdecznie gratulujemy!

##