Czy Puszcza umiera?

zaproszenie na wykład rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Etologiczne

  14.10.2017   admin


W imieniu organizatorów oraz Polskiego Towarzystwa Etologicznego


zapraszamy wszystkich zainteresowanych (wstęp wolny) na bardzo ważny wykład, na bardzo gorący, aktualny temat.

Wykład “Czy Puszcza Białowieska umiera?” wygłosi dr hab. Bogdan Jaroszewicz.

Przekazujcie tę informację dalej a także przyjdźcie koniecznie, szczególnie jeśli uważacie, że Puszcza umiera z powodu kornika i wątpicie, że obecna wycinka w Puszczy to dewastacja przyrody. Liczymy na dyskusję i trudne pytania. Im więcej zadacie pytań, im więcej swoich wątpliwości wyrazicie, tym więcej wszyscy uczestnicy spotkania dowiedzą się o sytuacji Puszczy.

Spotkanie organizują Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków wspólnie z Wydziałem Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Postanowiono je zorganizować w związku z wątpliwościami, które ciągle pojawiają się wokół stanu Puszczy Białowieskiej i jej ochrony.

Prelegent, dr hab. Bogdan Jaroszewicz, jest naukowcem, który wiele lat spędził w Puszczy, kierownikiem Białowieskiej Stacji Geobotanicznej UW, wiele lat był wicedyrektorem Białowieskiego Parku Narodowego. Zajmuje się ekologią lasu naturalnego. Jest członkiem Komisji ds. Obszarów Chronionych IUCN (Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody), oraz wielu stowarzyszeń przyrodniczych (t.j. Polskie Towarzystwo Botaniczne), współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Służb Ochrony Przyrody i Stowarzyszenia Miłośników Żubra. Jest autorem licznych publikacji i rozpraw naukowych, specjalistą od zagadnień wpływu owadów na kształtowanie ekosystemów leśnych.

Spotkanie odbędzie się we wtorek, 17. października, o godzinie 18:00, w sali 102B Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Miecznikowa 1 w Warszawie.

Przypominamy, że Polskie Towarzystw Etologiczne poparło stanowisko Komitetu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk wyrażające sprzeciw wobec planów intensyfikacji użytkowania rębnego Puszczy Białowieskiej. Dokument prezentujący oficjalne stanowisko PTEtol. w tej sprawie można znaleźć na naszej stronie internetowej: http://ptetol.nencki.gov.pl/StanowiskoPTETOL.pdf

Przychylając się do postulatu większości naukowców i instytucji działających na rzecz ochrony przyrody, w dniu 17 maja 2016 Zarząd PTEtol. przyjął też uchwałę stwierdzającą, że Polskie Towarzystwo Etologiczne popiera wszelkie działania zmierzające do tego, aby cały teren Puszczy Białowieskiej został objęty statusem Parku Narodowego.

#