Academia Copernicana

Rusza Pierwsza w Polsce szkoła doktorska a nasza studentka III roku Alicja Łuka odbiera indeks jako doktorantka.

  25.10.2018   admin


23 października odbyła się inauguracja Interdyscyplinarnej Szkoły Doktoranckiej „Academia Copernicana". Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu jest pierwszą uczelnią w Polsce, która zrealizuje nowatorski program kształcenia doktorantów. Tym bardziej nam miło przekazać, że w gronie pierwszych doktorantów znalazła się nasze studentka III roku psychologii Pani Alicja Łuka.


#

Interdyscyplinarna Szkoła Doktorancka „Academia Copernicana" to prestiżowy program nauczania młodych naukowców. Najlepsi z przyjętych do niej kandydatów będą pracować pod opieką międzynarodowych zespołów badawczych. Program – zgodnie z Europejską Inicjatywą Salzburg II – kładzie nacisk na innowacyjność, interdyscyplinarność i umiędzynarodowienie. Celem ISD AC jest przygotowanie uczestników do działalności badawczej i naukowej oraz prowadzenia działalności dydaktycznej na poziomie akademickim. Studia odbywają się w językiem angielskim. W związku z rosnącym znaczeniem mobilności młodych naukowców wszyscy uczestnicy studiów odbędą obowiązkowy 3-miesięczny staż u opiekuna zagranicznego. Konsultacje z opiekunami zagranicznymi będą prowadzone także w trakcie organizowanych w Toruniu międzynarodowych szkół letnich. Projekt powstał w wyniku współpracy Wydziałów UMK: Biologii i Ochrony Środowiska, Chemii, Filologii, Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej, Matematyki i Informatyki, Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Nauk Historycznych, Nauk o Ziemi, Nauk Pedagogicznych, Sztuk Pięknych i Teologicznego. Kierownikiem szkoły jest prof. dr hab. Werner Ulrich, dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska.

#

ISD AC jest częścią projektu „Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro – modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika” finansowany z środków Unii Europejski w ramach zintegrowanego programu Uczelni (POWER nr. 03.05.00-00-Z302/17).

#

Uroczyste wręczenie indeksów doktorantom Interdyscyplinarnej Szkoły Doktoranckiej "Academia Copernicana" nastąpiło 23 października o godz. 11:00 w Akademickim Centrum Kultury i Sztuki "Od Nowa".