​Konkurs na stypendystę

​Konkurs na zatrudnienie stypendysty w grancie SONATA 17 nr UMO-2021/43/D/HS4/00321 na realizację projektu „Krajobraz dźwiękowy i znaczenie miejsca w kontekście planistycznym”

  04.05.2023   admin


Konkurs na zatrudnienie stypendysty w grancie SONATA 17 nr UMO-2021/43/D/HS4/00321 na realizację projektu „Krajobraz dźwiękowy i znaczenie miejsca w kontekście planistycznym”

Opis zadań:

Praca naukowa w ramach projektu SONATA 17 nr UMO-2021/43/D/HS4/00321 Krajobraz dźwiękowy i znaczenie miejsca w kontekście planistycznym”

Opis zadań:

1.Pomoc w przygotowaniu materiału badawczego (zdjęcia i filmy 360 stopni oraz zbiór dźwięków)

2.Zaprogramowanie skryptów do badań laboratoryjnych z wykorzystaniem technologii VR

3.Przeprowadzenie badań laboratoryjnych na próbie 100 uczestników z wykorzystaniem technologii VR

4. Przygotowywanie części raportów z badań i publikacji

5.Prezentacja wyników na konferencjach polskich i zagranicznych

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające następujące wymagania:

1. Są doktorantami psychologii lub studentami psychologii dwóch ostatnich lat oraz są zainteresowane psychologią środowiskową

2. Mają doświadczenie badawcze i praktyczne w zakresie nowoczesnych technologii, w tym przede wszystkim technologii wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości

3. Posiadają kompetencje w zakresie geograficznych systemów informacyjnych

4. Posiadają bardzo dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

5. Posiadają udokumentowane zainteresowania pracą naukową (aktywny udział w konferencjach, publikacje)

Dodatkowo, pożądane jest dodatkowe wykształcenie w jednej z interdyscyplinarnych dziedzin (np. kognitywistyka)

Warunki zatrudnienia:

1.Miejsce zatrudnienia: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

2.Stypendium w wysokości 2500 PLN

3.Planowane rozpoczęcie: czerwiec 2023 r.

Termin składania ofert: 21.05.2023 godz. 23:59

Forma składania ofert: pocztą elektroniczną na adres: marlew@umk.pl

Sposób przygotowania oferty:

- Wymagane dokumenty:

- CV z listą osiągnięć naukowych (publikacje, wyróżnienia, nagrody)

- autoreferat zawierający zwięzłą informację o zainteresowaniach naukowych

- list polecający lub opinia opiekuna naukowego

Więcej informacji: prof. dr hab. Maria Lewicka (mail: marlew@umk.pl).