362 Seminarium Etologiczne

i rekord frekwencji

  15.11.2018   admin


W czwartek, 8 listopada, dr hab. Maciej Trojan, prof. UMK, był prelegentem na posiedzeniu naukowym Polskiego Towarzystwa Etologicznego. Audytorium było tak liczne (122 osoby), że tuż przed rozpoczęciem wykładu organizatorzy musieli zmienić salę na znacznie większą!

Tematem wystąpienia było przeżywanie śmierci przez naczelne inne niż ludzie. Zagadnieniem tym w ramach tanatologii porównawczej i ewolucyjnej, zajmują się psychologowie z UMK Maciej Trojan wraz z Julią Sikorską przy współpracy Anny Jakucińskiej z warszawskiego ZOO. Słuchacze poznali kontekst teoretyczny badanego zjawiska, rezultaty badań przeprowadzonych przez zespoły z różnych ośrodków naukowych i - wreszcie - wyniki badań własnych, zrealizowanych w warszawskim Miejskim Ogrodzie Zoologicznym po śmierci najstarszego osobnika tamtejszej grupy szympansów zwyczajnych - 53-letniej szympansicy Judy.

#

więcej zdjęć z wykładu na https://www.facebook.com/Psychologia-WH-UMK-164692...