27 Kolokwia Psychologiczne

27 Kolokwia Psychologiczne w Toruniu

  04.03.2018   admin


Kolokwia Psychologiczne są doroczną konferencją Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk, której tematyka dotyczy aktualnych zagadnień psychologii i nauk pokrewnych. Celem konferencji jest wymiana doświadczeń z badań nad istotnymi problemami współczesnej psychologii, wspólna refleksja nad kierunkami rozwoju naukowej myśli psychologicznej oraz dyskusja nad kształceniem przyszłych psychologów.

Tegoroczne Kolokwia Psychologiczne odbędą się w Toruniu w dniach 23-25.06 i poświęcone będą zastosowaniu nowoczesnych technologii w badaniach i praktyce psychologicznej, takich jak rzeczywistość wirtualna i rozszerzona, okulografia, gry komputerowe, wykorzystanie Internetu w badaniach i praktyce klinicznej, a także relacje człowiek-komputer. Psychologia jest z jednej strony nauką eksperymentalną, o silnych związkach zarówno z naukami przyrodniczymi jak i społecznymi, a z drugiej strony jest nauką o szerokich zastosowaniach praktycznych. Rozwijające się nowoczesne technologie służą badaniom naukowym, ułatwiają otrzymywanie odpowiedzi na pytania, które bez tych nowoczesnych metod byłyby spekulacjami, jak też pozwalają na zupełnie nowe zastosowania wiedzy psychologicznej w terapii i interwencjach społecznych. XXVII Kolokwia Psychologiczne będą zatem okazją do pokazania wszechstronnych i wieloaspektowych zastosowań nowych technologii w badaniach i praktyce psychologicznej. Obok wykładów przewidujemy panel dyskusyjny, którego uczestnicy będą poszukiwać odpowiedzi na pytanie, czy nowe technologie pozwalają na stawianie nowych (i jakich) problemów badawczych, a także – w jakim stopniu dostęp do nowoczesnych technologii stymuluje interdyscyplinarny charakter badań psychologicznych. Obradom towarzyszyć będą pokazy możliwości wykorzystania wspomnianych nowoczesnych technologii.

Więcej informacji i dokładny program imprezy na http://27kolokwiapsychologiczne.umk.pl