mgr Michał Główczewski


Katedra Psychologii Społecznej i Środowiskowej

miglow @ umk.pl

Zainteresowania naukowe

Rola i możliwości wykorzystania psychologii w stosowaniu prawa, a także z szeroko rozumiana psychologia społeczna, w tym szczególnie psychologia władzy oraz tożsamości i identyfikacja społeczna.


Obecnie w swojej pracy doktorskiej zajmuje się związkiem między sprawiedliwością proceduralną a dystansem do władzy w kontekście edukacji prawniczej w aspekcie międzykulturowym.


Wybrane publikacje

  • Główczewski, M. (2019). Wiedza polskich sędziów i prokuratorów na temat psychologii zeznań naocznych świadków w świetle badania własnego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 81(2), 141–158.