Pracownie

Pracownie wchodzące w skład Katedry Psychologii

Pracownia Etologii i Psychologii Porównawczej

kierownik:
dr hab. Maciej Trojan, prof. UMK

pracownicy:

dr Judyta Gulatowska
mgr Julia Sikorska

Pracownia Różnic Indywidualnych i Diagnozy Psychologicznej:

kierownik:
prof. dr hab. Tytus Sosnowski

pracownicy techniczni:

Alicja Łuka
Jan Nikadon

Pracownia Psychologii Społecznej i Środowiskowej

kierownik:
dr Adrian Wójcik

pracownicy:

prof. dr hab. Maria Lewicka
dr Aleksandra Cisłak
dr Tomasz Jarmakowski-Kostrzanowski
mgr Anna Wnuk
mgr Natalia Pawlaczyk